1.Основні поняття

1.1. Сайт – сайт, розташований в мережі Інтернет за адресою: zulu-help.com.

1.2. Адміністрація Сайту – ФО-П Кулічковський С. В. (РНОКПП: 3615605273), контакти для зв’язку вказані у відповідному розділі «Контакти» Сайту за посиланням: https://zulu-help.com/contacts/.

1.3. Користувач – фізична особа, яка розмістила свою персональну інформацію на сторінці «Залишити заявку на замовлення роботи» за посиланням: zulu-help.com або на інших веб-сторінках Сайту, що стосуються здійснення замовлення з метою отримання послуг, які надаються Адміністрацією Сайту.

2. Загальні положення

2.1. Політика конфіденційності є офіційним типовим документом Адміністрації Сайту і визначає порядок обробки та захисту інформації про фізичних осіб, що використовують форму «Залишити заявку на замовлення роботи» на Сайті.

2.2. Метою цієї Політики конфіденційності є забезпечення належного захисту інформації про Користувача, в тому числі його персональних даних від несанкціонованого доступу і розголошення.

2.3. Відносини, пов’язані зі збором, зберіганням, розповсюдженням і захистом інформації про користувачів регулюються цією Політикою конфіденційності та чинним законодавством України.

2.4. Чинна редакція Політики конфіденційності є публічним документом, розроблена Адміністрацією Сайту і доступна будь-якому Користувачеві мережі Інтернет при переході по гіпертекстовому посиланню «Політика конфіденційності».

2.5. Адміністрація Сайту має право вносити зміни в дану Політику конфіденційності.

2.6. При внесенні змін до Політики конфіденційності, Адміністрація Сайту повідомляє про це Користувача шляхом розміщення нової редакції Політики конфіденційності на Сайті за посиланням: https://zulu-help.com/privacy-policy/.

2.7. При розміщенні нової редакції Політики конфіденційності на Сайті, попередня редакція не зберігається в архіві документації Адміністрації Сайту.

2.8. Використовуючи форму «Залишити заявку на замовлення роботи» Користувач висловлює свою згоду з умовами цієї Політики конфіденційності.

2.9. Адміністрація Сайту не перевіряє достовірність одержуваної інформації про Користувача.

3. Умови і цілі збору та обробки персональних даних користувачів

3.1. Персональні дані Користувача такі як: ім’я, телефон та інші персональні дані передаються Користувачем Адміністрації Сайту за власною вільною згодою Користувача.

3.2. Передача персональних даних Користувачем Адміністрації Сайту через форму «Залишити заявку на замовлення роботи» означає згоду Користувача на передачу його персональних даних.

3.3. Адміністрація Сайту здійснює обробку інформації про Користувача, в тому числі його персональних даних, таких як: ім’я, телефон, а також додаткової інформації про Користувача, що надається ним за своїм бажанням: відомості та інформація, що стосуються надання послуг Адміністрацією Сайту на користь Користувача.

3.4. Обробка персональних даних здійснюється на основі принципів:

а) законності цілей і способів обробки персональних даних і сумлінності;
б) відповідності цілей обробки персональних даних цілям, заздалегідь визначеним і заявленим при зборі персональних даних;
в) відповідності обсягу та характеру оброблюваних персональних даних способам обробки персональних даних і цілям обробки персональних даних;
г) неприпустимість об’єднання створених для несумісних між собою цілей баз даних, що містять персональні дані.

3.5. Адміністрація Сайту здійснює обробку персональних даних Користувача з його згоди з метою надання послуг / продажу товарів, пропонованих на Сайті.

4. Зберігання і використання персональних даних

4.1. Персональні дані Користувача зберігаються виключно на електронних носіях і використовуються виключно за призначенням, обумовленим розділом 3 «Умови і цілі збору та обробки персональних даних користувачів» цієї Політики конфіденційності.

5. Передача персональних даних

5.1. Персональні дані Користувача не передаються будь-яким третім особам, за винятком випадків, прямо передбачених цією Політикою конфіденційності.

5.2. Надання персональних даних Користувача за запитом державних органів, органів місцевого самоврядування здійснюється в порядку, передбаченому чинним законодавством України.

6. Терміни зберігання та знищення персональних даних

6.1. Персональні дані Користувача зберігаються на електронному носії сайту безстроково.

6.2. Персональні дані Користувача знищуються за бажанням самого Користувача на підставі його звернення, або з ініціативи Адміністратора сайту без пояснення причин шляхом видалення Адміністрацією Сайту інформації, розміщеної Користувачем.

7. Права та обовʼязки користувачів

7.1. Користувачі мають право на підставі письмового запиту отримувати від Адміністрації Сайту інформацію, що стосується обробки їх персональних даних.

8. Файли – cookies

8.1. Адміністратор Сайту має право використовувати технологію «cookies». «Cookies» не містять конфіденційної інформації і не передаються третім особам. Видалення файлів-«cookiеs» матиме негативні наслідки для зручності користування багатьма функціями Сайту.

8.2. Адміністратор Сайту отримує інформацію про IP-адресу Користувача. Дана інформація не використовується для встановлення особистості Користувача.

8.3. Адміністратор Сайту не несе відповідальності за відомості, надані Користувачем на Сайті в формі «Залишити заявку на замовлення роботи» або інших, аналогічних за змістом формах.

9. Заходи для захисту інформації про користувачів

9.1. Адміністратор Сайту приймає технічні та організаційно-правові заходи з метою забезпечення захисту персональних даних Користувача від неправомірного або випадкового доступу до них, знищення, перекручення, блокування, копіювання, поширення, а також від інших неправомірних дій.

10. Звернення користувачів

10.1. Користувач має право направляти Адміністрації Сайту свої запити, в тому числі щодо використання / видалення його персональних даних, передбачених розділом 3 «Умови і цілі збору та обробки персональних даних користувачів» цієї Політики конфіденційності в письмовій формі за юридичною адресою ФО-П Кулічковський С. В.: Україна, 61170, м. Харків, вул. Гвардійців-Широнінців 43А.

10.2. Запит, що направляється Користувачем, повинен містити наступну інформацію:
номер основного документа, що посвідчує особу Користувача або його представника;
відомості про дату видачі зазначеного документа й органу, що його видав;
дату реєстрації через форму Залишити заявку на замовлення роботи» або інших, аналогічних за змістом формах;
текст запиту у вільній формі;
підпис Користувача або його представника.

10.3. Адміністрація Сайту зобов’язується розглянути і направити відповідь на запит, що надійшов від Користувача протягом 30 днів з моменту надходження звернення.

10.4. Вся кореспонденція, отримана Адміністрацією від Користувача (звернення в письмовій / електронній формі) відноситься до інформації обмеженого доступу і без письмової згоди Користувача розголошенню не підлягає. Персональні дані та інша інформація про Користувача, що спрямував запит, не можуть бути без спеціальної згоди Користувача використані інакше, як для відповіді по темі отриманого запиту або у випадках, прямо передбачених чинним законодавством України.