Цей договір адресований споживачам є офіційним документом та публічною пропозицією Виконавця, в особі Фізичної особи – підприємця Кулічковського Станіслава Валерійовича (РНОКПП: 3615605273), дата і номер запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців: 19.10.2021 р., 2010350000000065241 та Клієнта, що діє з метою замовлення послуг Виконавця, який приймає умови цього договору (далі – Договір) про наступне:

1. Загальні положення

1.1. Цей Договір є договором публічної оферти (відповідно до статей 633, 641 і глави 54 Цивільного кодексу України), його умови однакові для всіх клієнтів незалежно від статусу (фізична особа, юридична особа, фізична особа – підприємець).

1.2. У разі прийняття умов цього Договору, тобто публічної оферти Виконавця, споживач стає Клієнтом.

1.3. Укладаючи Договір, Клієнт підтверджує, що цілком і повністю ознайомлений і згоден з його умовами, а також, в разі, якщо Клієнт є фізичною особою, дає дозвіл на обробку Виконавцем своїх персональних даних з метою можливості виконання умов цього Договору, можливості проведення взаєморозрахунків, а також для отримання рахунків, актів та інших документів. Дозвіл на обробку персональних даних діє протягом усього терміну дії Договору, а також протягом необмеженого терміну після закінчення його дії. Крім цього, укладенням цього Договору, Клієнт підтверджує, що він повідомлений (без додаткового повідомлення) про права, встановлені Законом України «Про захист персональних даних», про цілі збору даних, а також про те, що його персональні дані передаються Виконавцю з метою можливості виконання умов цього Договору, можливості проведення взаєморозрахунків, а також для отримання рахунків, актів та інших документів. Обсяг прав Клієнта, як суб’єкта персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» йому повністю відомий і зрозумілий.

2. Терміни та визначення

2.1. Клієнт – користувач, що розмістив Замовлення на сайті zulu-help.com.

2.2. Виконавець – Фізична особа – підприємець Кулічковський Станіслав Валерійович (РНОКПП: 3615605273), дата і номер запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців: 19.10.2021 р., 2010350000000065241, особа, яка здійснює управління сайтом, розміщеним в мережі Інтернет за адресою: zulu-help.com.

2.3. Замовлення – належним чином оформлений запит Клієнта щодо отримання послуг з консультування або написання студентських робіт (курсових, рефератів, есе, задач тощо).

2.4. Онлайн-замовлення – окремий різновид Замовлення, який полягає у наданні послуг щодо онлайн-допомоги клієнту, тобто виконання Замовлення здійснюється Виконавцем чи особою, що виступає на його стороні в реальному часі за попередньою домовленістю з Клієнтом.

3. Предмет договору

3.1. Предметом цього Договору є надання інформаційних, консультаційних та інших освітніх послуг з боку Виконавця щодо консультування та написання студентських робіт (курсових, рефератів, есе, задач тощо) для задоволення особистих потреб Клієнта, не пов’язаних із здійсненням підприємницької діяльності.

3.2. Дана Угода поширюється на всі види послуг, представлених на Сайті, поки такі пропозиції з описом присутні в каталозі Сайту за посиланням: https://zulu-help.com/services-and-prices/.

4. Формування та виконання замовлення

4.1. Реєстрація на Сайті не здійснюється.

4.2. Клієнт формує запит щодо Замовлення шляхом заповнення відповідної форми на Сайті.

4.3. Виконавець не несе відповідальності за точність і правильність інформації, що надається Клієнтом при формуванні запиту на Сайті.

4.4. Спілкування Клієнта з представниками Виконавця має будуватися на принципах загальноприйнятої моралі і комунікаційного етикету. Суворо заборонено використання нецензурних слів, лайки, образливих виразів, а також загроз і шантажу, в незалежності від того, в якому вигляді і кому вони були адресовані. Виконавець має право відмовити в обслуговуванні Клієнта за умов зневажливого та/або грубого спілкування з Виконавцем або іншими особами, що виступають на стороні Виконавця.

4.5. Виконавець забезпечує можливість замовлення послуг, представлених на Сайті. Після того, як Клієнт заповнив форму здійснення Замовлення з відповідним Клієнтом зв’язується Виконавець або його представник з метою уточнення всіх деталей щодо вказаного Замовлення та обговорення ціни даного Замовлення. Клієнт зобов’язаний надавати якомога більш повну інформацію щодо Замовлення з метою якісного надання послуг з боку Виконавця.

4.6. Замовлення виконується відповідно до вимог та побажань Клієнта, у випадку, якщо Клієнт не вказує на побажання чи вимоги щодо конкретного Замовлення Виконавець здійснює виконання Замовлення відповідно до загальноприйнятих вимог щодо кожного окремого Замовлення (виду написання робіт) з урахуванням власного досвіду та актуальних навчальних вимог.

4.7. Клієнт зобов’язаний брати активну участь у виконанні Замовлення: перевіряти виконану роботу з боку Виконавця, вказувати на недоліки (у випадку їх наявності) та власні побажання тощо (даний перелік не є вичерпним).

4.8. Відправка виконаного Замовлення викладачу або іншій особі, що здійснює перевірку Замовлення здійснюється лише після остаточної перевірки виконаного Замовлення Клієнтом. У випадку ігнорування даної вимоги з боку Клієнта Виконавець може не приймати претензії щодо якості виконаного Замовлення та не несе відповідальності за оцінку Клієнта.

4.9. Якщо у Клієнта є питання щодо внесення правок до Замовлення – вони здійснюються Виконавцем у необмеженій кількості та безкоштовно відповідно до первісних вимог Клієнта, які були вказані під час обговорення деталей Замовлення. Якщо у Клієнта виникають питання щодо правок Замовлення, які виходять за межі обговорених первісних вимог, то такі правки вносяться за окрему доплату, сума якої обговорюється з Клієнтом.

4.10. Виконавець надає послуги кожному, хто звертається за допомогою, однак можуть виникнути випадки, коли у Виконавця відсутня можливість якісно надати послуги Клієнту та виконати Замовлення з різного роду причин (короткі строки, відсутність належного спеціаліста тощо). В такому разі Виконавець має право відмовити в обслуговуванні Клієнту щодо виконання цього конкретного Замовлення обов’язково вказавши причину, за якою він не має можливості виконати Замовлення.

4.11. Клієнт несе повну відповідальність за надання неправдивих відомостей, що спричинило за собою неможливість належного виконання Виконавцем своїх зобов’язань перед Клієнтом.

5. Ціна і порядок оплати

5.1. Ціна кожної окремої послуги визначається Виконавцем індивідуально відповідно до вимог, строків та побажань Клієнта. Орієнтовні ціни на послуги Виконавця вказані на сайті Виконавця за посиланням: https://zulu-help.com/services-and-prices/.

5.2. Ціна договору дорівнює ціні послуги (послуг), яка (які) надана(і) конкретному Клієнту.

5.3. Оплата Замовлення здійснюється двома частинами: Клієнт вносить 50% від вартості Замовлення у вигляді передплати та іншу частину оплати після отримання повідомлення, що його Замовлення виконане. Після оплати всієї суми Замовлення клієнт отримує відповідне замовлення.

5.4. У випадку, якщо вартість Замовлення складає суму більшу ніж 1500 грн. оплата Замовлення може бути розділена на частини у індивідуальному порядку для зручності Клієнта.

5.5. Виконання Онлайн-замовлень здійснюється по 100% передплаті.

5.6. Оплата Замовлення здійснюється виключно у безготівковій формі шляхом здійснення банківського переказу за реквізитами, наданими Виконавцем. Клієнт зобов’язаний сплатити повну суму замовлення незалежно від будь-яких причин.

6. Повернення грошових коштів

6.1. Повернення сплачених Клієнтом грошових коштів за надані Виконавцем послуги здійснюється відповідно до умов Договору та положень Закону України «Про захист прав споживачів».

6.2. Рішення про повернення грошових коштів приймається Виконавцем у індивідуальному порядку щодо кожного окремого Замовлення з урахуванням всіх деталей цього Замовлення.

6.3. Клієнт має право запросити повернення грошових коштів до початку виконання Замовлення Виконавцем у повному розмірі сплаченої передплати.

6.4. У разі наявності необґрунтованих претензій зі сторони Клієнта щодо якості Замовлення, які не підкріплені коментарями викладача повернення грошових коштів не здійснюється.

6.5. Повернення грошових коштів застосовується як крайній засіб вирішення суперечок щодо виконаного Замовлення. Повернення грошових коштів здійснюється за умови неможливості внесення правок до виконаного Замовлення або вирішення ситуації іншим чином.

6.6. Повернення грошових коштів здійснюється за допомогою повернення вартості оплачених послуг або їх частини на банківську карту або банківський рахунок Клієнта.

7. Відповідальність

7.1. Виконавець несе відповідальність за якість наданих послуг відповідно до чинного законодавства України, зокрема положень Цивільного кодексу України та Закону України «Про захист прав споживачів».
7.2. Виконавець за будь-яких умов та в жодному разі не несе відповідальності за отриману оцінку Клієнта, всі наслідки здійснення Замовлення та його результатів несе Клієнт.

8. Додаткові умови

8.1. Сайт і суміжні сервіси, а також надання послуг з боку Виконавця можуть тимчасово частково або повністю недоступні унаслідок проведення профілактичних або інших робіт або з будь-яких інших причин технічного характеру. Технічна служба Виконавця має право періодично проводити необхідні профілактичні або інші роботи з попереднім повідомленням Клієнтів або без такого.

8.2. До відносин між Клієнтом і Виконавцем застосовуються положення українського законодавства.

8.3. Сторони докладають максимальних зусиль з метою усунення розбіжностей виключно шляхом переговорів. У разі недосягнення згоди спір буде переданий на розгляд до судового органу відповідно до чинного законодавства України.

8.4. У разі форс-мажорних обставин, документально підтверджених відповідними органами, сторони звільняються від виконання цього Договору.

8.5. Визнання судом недійсності будь-якого положення цього Договору не тягне за собою недійсність інших положень.

8.6. Здійснюючи хоча б одне Замовлення Клієнт підтверджує, що він ознайомлений з даною Публічною офертою, всі її положення зрозумілі та претензій щодо змісту Публічної оферти в нього не має.

8.7. Питання, які не врегулювані даною Публічною офертою вирішуються Клієнтом та Виконавцем в індивідуальному порядку шляхом переговорів з урахуванням положень українського законодавства.