Photo

Написання курсової роботи є досить складним завданням, оскільки потребує багато знань у цій сфері та навичок написання наукового тексту. Щороку, а іноді навіть щосеместру студенти зіштовхуються з ним та відчувають певний страх не лише перед написанням тексту дослідження, а ще й перед його оформленням, яке є не менш важливим.

Ви з легкістю можете скористатися такою послугою компанії ZULU, як курсова робота на замовлення, і в результаті залишитись задоволеними.

Правильне оформлення курсової роботи за будь-яких обставин розпочинається з ознайомлення з самими правилами.

Здебільшого вимоги до оформлення курсових робіт містяться у методичних рекомендаціях, які ОБОВ’ЯЗКОВО потрібно вичитати навіть до моменту обрання дисципліни, з якої писатимете курсову. Методичні рекомендації не формуються свавільно: їх створення відбувається на основі певних державних стандартів та нормативів.

Де оформлювати курсову?

Єдиного списку дозволених або заборонених додатків (програм) для написання та оформлення курсових робіт немає, проте зазвичай користуються Word.

Відомі два підходи до моменту оформлення курсової роботи. Одні студенти полюбляють спочатку писати весь текст і лише після цього форматувати його. Ми ж надаємо перевагу правильному оформленню з першого відкриття документу. Так, ви можете одразу вирівняти поля, відступи, розпочати нумерацію. Завдяки цьому вам вдасться швидше налаштувати себе на написання курсової роботи, а також на її оформлення.

Загальні правила оформлення курсової роботи:

Пропонуємо правила розглядати за структурними елементами курсової роботи.

Прийнято виділяти титульну сторінку, зміст, вступ, основну частину, яка ділиться на розділи та підрозділи, висновок, список використаної літератури та додатки.

При цьому розгляд правил через структурні елементи варто все ж таки розпочати із загальних правил.

Написання курсової роботи починається з чистого листа, але вже на цьому моменті він повинен відповідати деяким правилам. Так, розмір сторінки курсової роботи має бути А4, орієнтація — книжкова. Також повинні бути встановлені поля курсової роботи. Зазвичай вони визначаються стандартними даними, а саме 2 см. зверху, 2 см. знизу, 3 см. зліва, 1 см. справа. Але практика свідчить, що це правило не є сталим та іноді коригується університетом.

Шрифт для оформлення тексту завжди обираємо Times New Roman, розмір шрифту – 14, але якщо у методичних рекомендаціях буде визначено будь-що інше, наприклад, що кегль для загального об’єму тексту – 14, підзаголовків – 15, заголовків – 16, а для позначення малюнків – 12, то варто користуватися саме такими правилами.

Після шрифту обов’язково потрібно попрацювати над таким питанням, як вирівнювання. Про це дуже часто, навіть можна сказати, що здебільшого, студенти забувають та отримують критику викладача, а іноді ще й зменшену оцінку. Основний текст потрібно вирівнювати по ширині, натомість для заголовків ви можете використати вирівнювання посередині.

Не менш важливим є визначення інтервалів між рядками та абзацами. Універсальним варіантом є інтервал між рядками розміром 1,5 см., але дуже часто зустрічається варіант з 1 см., а між абзацами розміром 1 см. Також важливим є налаштування відступів у дипломній роботі: загальні відступи ліворуч та праворуч повинні дорівнювати 0, натомість спеціальний відступ першого рядка – це 1,25 см., проте іноді також може бути 1 см.

Вимоги до титулки:

Якщо розглядати оформлення курсової роботи через структурні елементи, то першим етапом є оформлення титульної сторінки.

Photo

Оформлення титульної сторінки курсової роботи є аналогічним до оформлення будь-яких інших об’ємних студентських робіт та практично нічим не відрізняється, адже існують державні стандарти, зокрема чинним є Національний стандарт ДСТУ 4163:2020 «Державна уніфікована система документації. Уніфікована система організаційно-розпорядчої документації. Вимоги до оформлення документів», де закріплюються ключові вимоги до оформлення документів.

Насамперед зазначаємо заклад, де ви здобуваєте освіту та, зокрема, пишете курсову роботу. Назва університету, коледжу, технікуму тощо вказується рівно посередині у самому верху титулки.

Одразу ж після назви університету вказується назва кафедри.

Далі великими літерами рівно посередині сторінки вказується вид роботи, у нашому випадку — “курсова робота”.

Після назви роботи вказується дисципліна, з якої ви пишете курсову роботу.

Наступним елементом є тема роботи.

Далі вам потрібно змінити вирівнювання на “вирівняти за правим краєм” та приступити до оформлення відомостей про себе та викладача. Про себе ви зазначаєте прізвище, ім’я, по батькові (якщо є, звичайно), курс, група та факультет, на якому навчаєтесь.

Нижче вказуєте відомості про викладача: його ПІБ, науковий ступінь та посаду.

Знизу сторінки знову повертаєтесь до вирівнювання за центром та вказуєте місце навчання та рік.

Оскільки курсова – це об’ємна за обсягом робота, на всіх сторінках, крім титульної, потрібно проставляти номер. При цьому починатися нумерація має з цифри 2 (титулка – сторінка 1, але без номера).

Як оформити зміст?

Після титулки оформлюється зміст курсової роботи, де зазначаються не лише назви структурних елементів курсової (вступу, основної частини (розділів, підрозділів), висновків, списку використаної літератури та додатків), а ще й номера сторінок, з яких вони починаються.

Дуже зручно оформлювати зміст за допомогою заголовків. Для цього при написанні назви структурних елементів курсової у основній частині тексту потрібно змінити стиль зі звичайного на заголовок чи підзаголовок відповідно до необхідності. Далі на сторінці після титулки ви просто вставляєте зміст. Чим це зручно? Вам не потрібно вносити додаткові зміни на цій сторінці, коли ви щось редагуєте в основному тексті або змінюється нумерація сторінок – достатньо обрати “Оновити” і все відбудеться автоматично. Зручність і легкість наше все!

Щодо додатків і вставок:

Оформлення дипломної роботи включає як оформлення тексту, так і оформлення зображень, у тому числі графіків, схем, діаграм, картинок та таблиць. Найзручніше їх створити за допомогою вкладки “Вставити”, але також ви можете самостійно погратися з кольором, формами, даними – це буде тільки вашою перевагою. Усі вставки обов’язково мають бути пронумеровані арабськими цифрами та мати назву, яка вказується через дефіс після номера.

Виникає питання: чому у деяких випадках робиться вставка, а в інших – окремо оформлюються додатки? Якщо зображення дуже велике, доцільно його зазначити у додатках, а у тексті навести тільки посилання, натомість маленький розмір дозволяє зробити це безпосередньо у тексті. Але також це питання зазначається у методичних рекомендаціях, тому орієнтуйтеся саме на них.

Про унікальність і список літератури:

Унікальність курсової роботи – це те ж саме, що відсутність плагіату.

Кожним університетом, кафедрою, а іноді навіть окремим викладачем висуваються власні судження з питання якою має бути оригінальність роботи.

Якщо звернутися до нашого досвіду, відсоток унікальності навіть залежить від спеціальності та здебільшого дорівнює 75%.

Ми уже розповідали про таке питання, як перевірка унікальності курсової роботи. Хочемо нагадати, що для того, щоб унікальність була вищою важливо правильно оформити список використаної літератури. Насамперед потрібно дізнатися за яким саме стандартом це потрібно зробити. Якщо методичкою дане питання не врегульовано, можете користуватися APA або ДСТУ 8302:2015. Пам’ятайте, що література має бути актуальною і не авторства представників рф.

Об’єм курсової роботи також визначається методичними рекомендаціями, але ми радимо:

  • орієнтуватися на обсяг 30-35 сторінок;
  • запитати у викладача (можливо він поблажливий та 20-25 сторінок буде достатньо).

Загалом, оформлення курсової роботи порівняно з її написанням завдання не важке, але потребує концентрації та уваги. Іноді дрібниці можуть мати вагоме значення та точно впливають на оцінку. Звертайтеся до компанії ZULU і ми максимально оперативно та якісно допоможемо оформити курсову роботу або ж виконати інше завдання, яке вам потрібно!

4.9/5 - (220 голосів)
Оцініть запис

Ви завжди можете звернутись до нас за допомогою, наші перевірені спеціалісти підготують роботу з необхідним для вас рівнем унікальності, що буде відповідати вимогам викладача та вашим побажанням, успіхів в навчанні!