Правила написання реферату

Написання рефератів - невід'ємна частина будь-якого навчального процесу. Навіть якщо студент прекрасно знає предмет, але не вміє правильно оформити роботу, він може отримати занижену оцінку. Правила оформлення нескладні, але часто їм приділяється мало уваги. Перед тим, як приступати до написання, оптимально вивчити зразок реферату. Робота над рефератами дає змогу здобути навички для написання складніших видів навчальних робіт.

Що розуміють під рефератом

Photo

Школярам і студентам перед тим, як писати реферат і вивчити етапи його оформлення, слід з'ясувати, що вкладається в це поняття. У деяких джерелах це поняття означає вид письмової доповіді, виклад ідей, які об'єднані спільною темою, систематизовані та оцінені.

Така робота - не конспект, тому не повинна копіювати інші наукові праці (статті, монографії). Тут важливо систематизувати інформацію, тому обов'язково використовувати кілька джерел. Реферат не описує готові роботи, а об'єднує отримані з них дані. Мета - глибше зрозуміти тему і запам'ятати факти.

Правила написання реферату: вибір теми та підбір інформації

Тему може давати науковий керівник (викладач). Її обирають зі списку запропонованих варіантів або визначають самостійно, виходячи з навчальної програми. При самостійному визначенні або виборі зі списку головне - враховувати свої інтереси. На цікаву тему можна написати реферат оперативно і з користю для себе.

Photo

Також необхідно враховувати наявну літературу. Якщо дозволяють строки, можна відзначити 2-3 теми і пошукати інформацію. Оптимально вибрати ту тему, на яку є більше якісного матеріалу.

Найпростіший і найшвидший спосіб підбору матеріалу - інтернет. Усе, що потрібно зробити для пошуку, - ввести в пошуковому рядку відомих пошуковиків ключові слова за заданою темою. Рекомендується підбирати не просто якісь відомості за темою, а наукові дослідження, книги, статті. Так інформація буде науково підтверджена і достовірна.

Не потрібно забувати про можливості бібліотечних систем. Часто тут можна знайти багато матеріалу, який стане базою, а знайдене в мережі - допоміжним джерелом. Крім книг, не варто нехтувати періодичними виданнями. Головне правило - брати тільки сучасні книжки та підручники, адже в них актуальна інформація. Під час вивчення літератури та інформації починає складатися приблизний план роботи. Після підбору матеріалу можна приступати до написання.

Якщо ви не можете написати реферат самостійно або не маєте в своєму розпорядженні достатньої кількості часу, фахівці нашого сервісу готові зробити цю роботу за вас. У нас дуже просто купити реферат на будь-яку тему в будь-якій галузі науки.

Як правильно написати реферат: основні правила оформлення

Обсяг роботи, як правило, 7-15 сторінок, іноді 20. Складається вона з 6 частин:

 • титульний аркуш;
 • план або зміст;
 • вступ;
 • основна частина, де розкривається тема;
 • заключна частина з висновками;
 • список літератури.

Навчальний реферат - стислий, простіший формат курсової роботи, тому він оформляється за схожими правилами. Загалом достатньо дотримуватися загальних правил:

 1. Використовуваний шрифт Times New Roman, розміром 14 кегль (іноді 12). Вирівнювання по ширині сторінки, інтервал міжрядковий - полуторний. Поля виставляються за стандартом: ліворуч - 25 мм, праворуч і зверху - 15 мм, знизу - 30 мм. Нумерація сторінок починається зі вступу, номер ставиться в правому нижньому або верхньому куті.
 2. Титульний аркуш оформляється відповідно до правил навчального закладу. Краще заздалегідь попросити у викладача зразок і слідувати йому.
 3. Зміст складається з перерахування розділів, підрозділів і номерів сторінок до них. Якщо потрібен план написання реферату, він може бути у вигляді пронумерованого списку з назвою параграфів (іноді і їхніх підпунктів).
 4. Вступ. Мета вступу - ознайомити читача із суттю проблеми. Також у цій частині необхідно обґрунтувати важливість обраної теми та її актуальність, окреслити цілі та завдання реферату.
 5. Основна частина. Перед тим, як написати основне "тіло" реферату, необхідно підготувати план, побудувати ланцюжок викладу думок, щоб не відхилитися від теми. Тут необхідно висвітлити основні аспекти, концепції, положення. Усі структурні розділи мають бути взаємопов'язані між собою. Форма написання реферату (стиль) - лаконічна, без розмитих виразів, вступних слів і словосполучень, які не стосуються теми. Під час використання цитат обов'язково посилатися на автора, оформлюючи посилання.
 6. Висновок. У цьому розділі формуються загальні висновки по роботі, описується особистий погляд автора на проблему і способи її вирішення.
 7. Список літератури. Це систематизований перелік використовуваних джерел інформації, складається за алфавітом на останній сторінці. Книги вказуються так: № п/п Автор. Заголовок. - Місце видання: Видавництво, рік видання. - Сторінки. Періодичні видання: Автор(и). Заголовок //Назва журналу (газети). - Рік. - Номер. - Сторінки статті.

Для написання реферату не завжди вистачає часу і можливостей. Зверніться в нашу компанію, щоб отримати якісну роботу, що відповідатиме вашій темі.

Ви завжди можете звернутись до нас за допомогою, наші перевірені спеціалісти підготують роботу з необхідним для вас рівнем унікальності, що буде відповідати вимогам викладача та вашим побажанням, успіхів в навчанні!