Photo

Курсова робота – це складна та ґрунтовна наукова робота, яка вимагає значних досліджень проблемного питання та використання широкого спектру наукової літератури.

Написати дійсно якісну курсову роботу швидко (наприклад, за ніч) майже неможливо. Звичайно, якщо ви не спеціалісти компанії ZULU. Наші автори готові добре попрацювати з науковою літературою та грамотно викласти думки, щоб ви отримали найвищу оцінку. Тому ви з легкістю можете замовити курсову роботу у нас, а ми з радістю її виконаємо.

Щоб значно зекономити власний час ти сили під час роботи над курсовою роботою пропонуємо ознайомитись з нашими порадами.

Методичка-тема-план

  1. Проаналізуйте методичні рекомендації, особисті вимоги викладача, якому ви будете здавати курсову роботу (якщо такі є).
  2. Зробіть нотатки, де ви зазначите основні вимоги, які висуваються до курсової роботи (кількість аркушів, необхідний рівень унікальності, особливості оформлення курсової роботи, кількість джерел, які необхідно використати в курсовій тощо).
  3. Відвідайте консультації щодо написання курсової у викладача, якому ви будете здавати роботу (навіть якщо інформація, яку розповідатимуть, не знадобиться - викладачу сподобається ваша зацікавленість).
  4. Оберіть тему курсової відповідно до власних вподобань та інтересів.
  5. Проаналізуйте обрану тему на наявність достатньої кількості літератури, щоб не виявилось так, що ви вже погодили тему з викладачем, а необхідних джерел немає або їх кількість мінімальна.
  6. Складіть гарний та змістовий план, який буде в себе включати крім розділів ще й окремі пункти (тобто складний план).
  7. План курсової роботи ОБОВ’ЯЗКОВО погодьте з викладачем, навіть якщо в цьому немає необхідності, так ви не тільки перестрахуєтесь, що складений план буде коректним, а й покажете викладачу свою зацікавленість у дійсно гарному результаті (в наш час це рідкість).

Після завершення цього етапу роботи можете розпочинати безпосередньо написання курсової. Якщо ж бажання займатися цим немає - зверніться до спеціалістів компанії ZULU.

Структура та порядок написання

Спочатку пишіть основну частину курсової (розділи), вступ та висновки пишіть в самому кінці – такий порядок роботи дозволить вам грамотно написати вступну частину та підвести підсумки тоді, коли в вашій голові вже буде цілісна картина отриманої інформації за весь період написання курсової. У вступі курсової роботи обов’язково зазначте всі необхідні структурні елементи, які передбачені вашою методичкою (мету роботи, завдання, об’єкт та предмет дослідження, актуальність обраної теми тощо).

Photo

Зазвичай курсова робота складається з 3-4 розділів, де першим розділом є теоретичне дослідження теми вашої курсової (тобто, які вчені досліджували це питання, їх позиції щодо тих чи інших питань, їх висновки, які вони отримали з власних проведених досліджень тощо) – у цьому розділі необхідно викласти теоретичний матеріал.

Другий розділ курсової зазвичай є найбільшим та складає основну частину курсової роботи, в даному розділі здійснюється основне дослідження, яке частіше за все має практичний характер (наприклад: фінансовий аналіз діяльності підприємства «Рога і Копита»; розроблення маркетингової стратегії бізнесу у сфері косметики; проведення практичних розрахунків щодо визначення необхідної кількості фізичних або хімічних речовин задля проведення якогось процесу тощо – в залежності від вашого профілю навчання), ми намагаємось дати загальні поради щодо написання курсової роботи в цілому, адже конкретна курсова робота по чітко визначеній спеціальності буде мати власні особливості (для прикладу уявіть собі порівняння курсової роботи з юриспруденції та хімії).

Третій розділ курсової роботи має рекомендаційний та заключний характер, тобто в останньому розділі зазвичай вимагається описати рекомендації, майбутні шляхи розвитку, власні пропозиції та шляхи вирішення зазначених проблем. Даний розділ необхідно писати максимально від себе, тобто брати запозичену літературу в мінімальній кількості, бо ця частина має творчий характер та викладача цікавлять саме ваші думки та результати, які ви визначили в ході проведеного дослідження.

Основну частину курсової роботи пишіть таким чином (розглянемо на прикладі окремого розділу курсової роботи):

  • Зробіть невелику вступну частину (буквально 2-4 речення, в якій ви зазначите загальну інформацію щодо тематики цього розділу курсової);
  • Визначте декілька ключових тез та антитез, які ви будете аргументувати та доводити в кожному абзаці, наприклад: - теза № 1 (евтаназія - це право кожної людини); теза № 2 (евтаназія - це можливість кожної людини самостійно розпоряджатись власним життям); теза № 3 (закінчувати життя таким чином аморально та є порушенням релігійних норм) – одну або декілька тез краще навести таким чином, щоб був конфлікт інтересів, тобто щоб ви розглядали проблемне питання з різних боків, а не тільки з боку власної позиції, яку ви намагаєтесь довести в ході курсової роботи;
  • Фінальна частина розділу – висновки (в цій частині необхідно розписати висновки з всього матеріалу, який викладений у розділі, обсяг цієї частини також складає 2-4 речення, в яких ви коротко підведете підсумки розділу).

Підбір методичної бази

Намагайтесь використовувати наукову літературу останніх років (ідеально, якщо ці джерела не старші 5 років), уникайте сайтів типу вікіпедії, реферат.ком, студент.юа тощо, тобто сайти, де викладена загальна інформація, яка досить часто не відображає реальних результатів наукових досліджень. Обов'язково посилайтесь на наукові статті, монографії, підручники тощо, тобто літературу, яка має дійсно науковий характер, а також використовуйте ілюстрації, таблиці, графіки (не обов’язково використовувати багато графічних матеріалів, але їх наявність в курсовій роботі буде для вас перевагою).

У ЖОДНОМУ РАЗІ не використовуйте російські джерела. Ця моральна заборона діє з початку 2014 року, але зараз вона є вкрай актуальною. Краще спробуйте знайти інформацію європейських науковців, що буде для вас лише додатковою перевагою під час здачі та захисту роботи перед іншими студентами.

Беручи до уваги зазначені вище лайфхаки ви зможете написати таку курсову роботу, яка дійсно сподобається вашому викладачу та буде оціненою на високий бал. У цій статті ми спробували зазначити загальні рекомендації щодо написання курсових робіт, які підійдуть кожному студенту. Команда ZULU бажає успіхів з написанням курсової кожному, хто прочитав цю статтю:)

Ви завжди можете звернутись до нас за допомогою, наші перевірені спеціалісти підготують роботу з необхідним для вас рівнем унікальності, що буде відповідати вимогам викладача та вашим побажанням, успіхів в навчанні!