Оформлення написаного реферату складає важливу частину виконання завдання в цілому, оскільки навіть глибоко досліджена тема, яка оформлена неналежним чином не може бути оцінена на високий бал. Дуже часто викладачі занижують оцінку за неправильне оформлення списку використаних джерел, титульного аркуша чи недотримання базових вимог, які стосуються оформлення реферату (правильно виставлені поля, абзаци, міжрядковий інтервал – є важливими складовими написання роботи в цілому). Буде дуже прикро у разі, якщо ви отримаєте занижений бал за неправильне оформлення абзаців, коли на пошук основної інформації ви витратили декілька годин. Нижче, ми поговоримо про найважливіші аспекти дійсно правильно оформленого реферату, що дозволить вам отримати високу оцінку.

Порада № 1

Належним чином оформіть титульний аркуш. Обов’язково вкажіть назву вашого ВНЗ, найменування кафедри, тип роботи (в нашому випадку це реферат), назву навчальної дисципліни, з якої ви пишете реферат, а також тему дослідження. Також обов’язковим є зазначення ваших даних: групи, факультету, П.І.Б. та даних вашого викладача (його наукову ступінь, посаду, яку займає викладач та відповідно його повне П.І.Б.). Важливим також є зазначення міста, в якому розміщено ваш навчальний заклад та рік, в якому ви пишете відповідну наукову роботу. Нижче ми розмістили приклад правильного оформлення титульного аркушу:
Фото 2 - Як правильно оформити реферат?

Порада № 2

В рефераті обов’язково має бути зміст. В змісті слід зазначити всі структурні елементи вашого реферату та номери сторінок, з яких відповідні частини наукової роботи починаються.

Порада № 3

Дуже важливою частиною оформлення реферату є правильно виставлені базові налаштування документу. Керуйтесь вимогами викладача чи методичними рекомендаціями, якщо такої інформації в вас не має – використовуйте стандартні вимоги: шрифт «Times New Roman», розмір шрифту: 14, відступи першого рядка (абзаців) – 1,25 см, міжрядковий інтервал: 1,5 см, інтервал між абзацами: 0, поля стандартні (ліве: 3 см; верхнє та нижнє: 2 см; праве: 1,5 см). Також всі структурні елементи реферату мають починатись з нового аркушу. Вся ваша робота має бути оформлена в одному стилі, з однаковим шрифтом та абзацами – візуальна складова дуже важлива, оскільки аби як оформлений реферат навіть читати не зручно, не те, що показувати викладачу.

Порада № 4

В рефераті обов’язково мають бути вступ та висновки! У вступі буде доречним зазначити актуальність обраної теми роботи, мету, завдання, список вчених, які вже займались досліджень цього питання або суміжних тем (список вчених краще розмістити в алфавітному порядку), обсяг вступу має бути не більше 1-2 сторінок. Але перш за все керуйтесь вимогами викладача чи методичними рекомендаціями, зазвичай в цих файлах чітко зазначені структурні елементи вступу та рекомендований обсяг даної частини роботи.
У висновках ви маєте підсумувати все, що ви з’ясували в ході дослідження. Рекомендований обсяг цього розділу реферату – 1-2 сторінки. Якщо у вашому рефераті є декілька розділів – опишіть по абзацу на 5-7 речень висновків до кожного розділу та скомпілюйте цю інформацію в порядку розміщення розділів в вашому рефераті. В останньому реченні висновків варто зазначити інформацію про ступіть вивченості вашої теми чи які подальші аспекти теми необхідно аналізувати щоб краще зрозуміти проблемне питання.
Вступ та висновки мають бути написані вами самостійно. Краще не використовувати запозичену інформацію у зазначених частинах реферату, це вважається дурним тоном та також може негативно вплинути на вашу оцінку.

Порада № 5

Важливою порадою для оформлення реферату є відсутність пустого місця на аркушах. Тобто, наприклад, ви пишете розділ реферату та виникла така ситуація, що на останньому аркуші цього розділу наявна інформація лише зверху, тобто це 2-5 рядків тексту, а далі пусте місце, у такому випадку краще або додати ще інформації або так відредагувати текст щоб не було значних пустот. За це викладачі також часто занижують оцінку. Ця порада стосується всіх структурних частин наукової роботи: вступу, розділів, висновків.

Порада № 6

Оформлюйте посилання на використану літературу та список використаних джерел відповідно до стандартів, які зазначені у методичці чи інших вимогах, які надав викладач, якщо конкретних вимог щодо оформлення використаної літератури не має – оформлюйте посилання за бібліографічним стандартом ДСТУ 8302:2015. Зазначений стандарт є найбільш новим та приймається всіма навчальними закладами України. Посилання на приклади оформлення використаної літератури за ДСТУ – 8302:2015 ви з легкістю можете знайти в інтернеті. Ні в якому разі не порушуйте правила академічної доброчесності! Не варто додавати використані джерела з голови або зазначати таку літературу, яка фактично не була використана в роботі – це порушення вважається дуже серйозним та ваша робота у випадку виявлення плагіату буде оцінена на мінімальну кількість балів.

Висновки:

Правильне оформлення реферату є не таким легким завданням, як здавалося б. Ви завжди можете купити реферат у нас, наші фахівці не лише підготують грамотну наукову роботу, а й оформлять реферат згідно вимог вашого викладача. Реферат, замовлений у нас, сподобається вашому викладачеві, і ця робота буде оцінена на високий бал. Правильно оформлений реферат не лише дозволить вам отримати найвищий бал при його перевірці викладачем, але також стане вашою конкурентною перевагою перед іншими студентами, оскільки знання таких «невеликих» деталей вказує на ваш професіоналізм та відповідальне ставлення до завдань. Дуже часто викладачі пропонують роботу за спеціальністю саме таким студентам, які несуть відповідальність та виконують завдання відповідно до найменших деталей. Таким чином, навіть така дрібниця, як правильно оформлений реферат, може бути вашим першим кроком на професійному шляху.

Ви завжди можете звернутись до нас за допомогою, наші перевірені спеціалісти підготують роботу з необхідним для вас рівнем унікальності, що буде відповідати вимогам викладача та вашим побажанням, успіхів в навчанні!